-A A A+


Abonament płatny online

Wkrótce będzie możliwe opłacanie abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania w Żywcu poprzez dedykowana stronę internetową.

  1. Abonament na całą strefę - będzie można kupić bez konieczności zakładania konta w portalu, podając numer rejestracyjny pojazdu.
  2. Abonament mieszkańca - należy założyć konto w portalu, następnie wprowadzić dane niezbędne do zakupu abonamentu oraz w przypadku pierwszego zakupu abonamentu mieszkańca poprzez stronę online należy załączyć zdjęcie lub skan dokumentu potwierdzającego zameldowanie na ulicy, na której jest wykupywany abonament.