-A A A+


Opłaty za postój

Wysokość opłat za czas parkowania pojazdu samochodowego w SPPN

 

1,50 zł – opłata minimalna (0,5 godziny)

2,50zł – pierwsza godzina parkowania

3,00 zł – druga godzina parkowania

3,50 zł – trzecia godzina parkowania

2,50 zł czwarta i kolejna godzina parkowania

 

Opłacając sumujemy wpłaty za kolejne godziny

Np.  1 godz. + 2 godz. + 3 godz. = 9,00 zł

 

 - 30,00 zł – abonament mieszkańca – opłata za 30 dni parkowania,
- 150,00 zł – abonament na całą SPPN – opłata za 30 dni parkowania

 

 

Wysokość opłat za korzystanie z parkingu przy Galerii Lider

Postój bezpłatny - pierwsze dwie godziny postoju (należy pobrać darmowy bilet parkingowy).
- 2,50 zł - trzecia godzina parkowania,
- 3,00 zł - czwarta godzina parkowania,
- 3,50 zł - piąta godzina parkowania,
- 2,50 zł - każda kolejna godzina parkowania.

 

Opłacając sumujemy wpłaty za kolejne godziny

Np. 2 godz. darmowe + 3 godz. + 4 godz. + 5 godz. = 9,00 zł

Można od razu opłacić czas postoju ponad przysługujące 2 darmowe godziny.