-A A A+


Regulamin płatnego parkingu przy Galerii Lider

Informujemy, że parking przy Galerii Lider jest objęty innymi regulacjami niż Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, jednak pobór opłat na przedmiotowym parkingu odbywa się w identyczny sposób jak w strefie, z tą różnicą że umożliwiono korzystającym dwugodzinny darmowy postój oraz opłaty za postój będą pobierane od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 08.00 do 21.00.