-A A A+


Wykaz ulic wchodzących w skład SPPN w Żywcu oraz rozmieszczenie parkomatów

 

Wykaz ulic wchodzących w skład SPPN w Żywcu

1. ul. Dworcowa (od skrzyżowania z ul. Wesołą do skrzyżowania z ul. ks. pr. St. Słonki).
2. ul. Futrzarska (od skrzyżowania z ul. Dworcową na odcinku długości ok. 45,00 m).
3. ul. Za Wodą (od skrzyżowania z ul. Wesołą do skrzyżowania z ul. Różaną).
4. ul. Różana.
5. ul. Kościuszki.
6. ul. Węglowa.
7. ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Węglową do skrzyżowania z ul. Kościuszki).
8. ul. Kraszewskiego (wraz z parkingiem zlokalizowanym przy ul. Kraszewskiego).
9. ul. Al. Wolności (od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Al. Legionów).
10. ul. Batorego.
11. ul. 3-go Maja.
12. ul. Mała.
13. ul. Świętokrzyska.
14. ul. Zamkowa.
15. ul. Sempołowskiej.
16. ul. Zielona (od skrzyżowania z ul. Świętokrzyską do skrzyżowania z ul. Żeromskiego).
17. ul. Sobieskiego.
18. ul. Jagiellońska.
19. ul. Sienkiewicza (od Rynku do skrzyżowania z ul. Jagiellońską).
20. ul. Szewska.
21. ul. Krótka.
22. ul. Mickiewicza.
23. ul. Pod Górą (od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego).
24. ul. Krasińskiego (od skrzyżowania z ul. PCK do skrzyżowania z ul. Słowackiego).
25. ul. Krasińskiego (parking przy Urzędzie Skarbowym).
26. ul. PCK.
27. ul. Poniatowskiego (od skrzyżowania z ul. Pod Górą do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego).
28. ul. Komonieckiego (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego).
29. ul. Słowackiego.
30. Al. Marsz. J. Piłsudskiego (od posesji nr 12 do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich).